Média Depo Kft.telefon:
+3620/9 891 135 | +3620/9 219 679
e-mail: info@paplandepo.hu
web: www.paplandepo.hu
cím: 4235 Biri, Bessenyei út 1.

       

Jogi nyilatkozat


A honlap üzemeltetÅ‘je a Média Depo Korlátolt FelelÅ‘sségű Társaság (székhely: 4235 Biri, Bessenyei utca 1., központi ügyintézés helye: 4400 Nyíregyháza, Eötvös utca 9/A., adószám: 12633133-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-066850 , képviseli: Szakács Tibor) a továbbiakban: Média Depo.

A honlapon található tartalom felhasználási- vagy tulajdonjogával az Média Depo rendelkezik, melynek bármiféle jellegű felhasználáshoz az Média Depo elÅ‘zetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzÅ‘i és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.

Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történÅ‘ eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, a honlapon található valamennyi tartalom szerzÅ‘i jogi jogvédelem alatt áll. A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása büntetÅ‘jogi, és polgárjogi következményekkel jár.

A honlapon megjelenÅ‘ információk csak tájékoztatásul szolgálnak, Média Depo nem vállal felelÅ‘sséget a honlapon megjelenÅ‘ adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért. Ennek megfelelÅ‘en Média Depo nem vállal felelÅ‘sséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkezÅ‘ bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Média Depo által használt védjegyek a védjegyek és a földrajzi árujelzÅ‘k oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult.

 

 

 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Jelen dokumentum tartalmazza a Média Depo Korlátolt FelelÅ‘sségű Társaság (székhely: 4235 Biri, Bessenyei utca 1., központi ügyintézés helye: 4400 Nyíregyháza, Eötvös utca 9/A., adószám: 12633133-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-066850 , képviseli: Szakács Tibor), mint szolgáltató (a továbbiakban: “AdatkezelÅ‘”) tájékoztatását a www.paplandepo.hu, a www.hungarofeder.hu internetes oldalak (a továbbiakban: Holnap) látogatói, valamint a Média Depo ügyfelei (a továbbiakban: Érintett) kezelésével kapcsolatban.

 

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés idÅ‘tartama

1.1  A www.paplandepo.hu és www.hungarofeder.hu oldalakra látogatók adatai

 

Adatkezelési esetkör megjelölése

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a jelen pontban meghatározott alábbi adatok: dátum, idÅ‘, IP cím, elÅ‘zÅ‘leg meglátogatott oldal címe, az érintett operációs rendszerével és böngészÅ‘jével kapcsolatos adatok.

 

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelÅ‘ a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenÅ‘rzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az a Szolgáltatás jogszerű biztosítása (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében) és fenntartásához fűzÅ‘dÅ‘ jogos érdek.

 

Az adatkezelés megkezdése elÅ‘tt érdekmérlegelési tesztet végeztünk és megállapítottuk, hogy az adatok kezelése ésszerűen várható, más módon a szolgáltatás jogszerű fenntartása nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán lenne fenntartható, és a kezelt adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik, amely miatt az adatkezelés arányban áll az adatkezelés céljával, valamint az adatkezeléshez fűzÅ‘dÅ‘ érdekekkel. Önnek joga van az érdekmérlegelés megtekintéséhez.

 

Adatkezelés idÅ‘tartama

A honlap megtekintésétÅ‘l számított 30 nap.

 

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

 • tárhelyszolgáltató: Giganet Kft. ( www.giganet.hu )
 • szállításban közreműködÅ‘ partner:

Az adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, azok kizárólag AdatkezelÅ‘ kezelésében maradnak.

 

1.2 Cookie adatkezelés

 

Adatkezelési esetkör megjelölése

AdatkezelÅ‘ a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében az Érintettek számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtÅ‘ partner szervere az Érintett által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

 

A legtöbb böngészÅ‘ az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetÅ‘ség a böngészÅ‘ben, hogy értesítést kapjon mielÅ‘tt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészÅ‘program és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészÅ‘nként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetÅ‘je nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelÅ‘ működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap elsÅ‘ használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

 

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

 

Adatkezelés idÅ‘tartama

A honlap megtekintésétÅ‘l számított 30 nap.

 

1.3 Google Analytics, Google AdWords, és Facebook pixel, Youtube

 

Adatkezelési estkör leírása, kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során annak látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google AdWords, és Facebook pixel, Youtube programok is használatra kerülnek. Ezen programok többek közt az alábbi adatokat kezelik:

 

 

 • IP cím
 • BöngészÅ‘ típusa
 • Operációs rendszer
 • Facebookon használt név és nyilvános profilkép
 • Rendszertevékenység
 • Weboldalon belüli tevékenység (meglátogatott oldalak, interakciók)

További részletes információkat az alábbi oldalakon olvashat a Google és a Facebook adatkezelésérÅ‘l:

Google: https://privacy.google.com/your-data.html

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, mely a honlapra való látogatottsággal történik meg.

 

Adatkezelés idÅ‘tartama

A honlap megtekintésétÅ‘l számított 30 nap.

 

1.4 Érintett kapcsolattartóira, kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés

Adatkezelési estkör leírása, kezelt adatok köre

 

Az üzleti vagy önkéntes célból létrejövÅ‘ kapcsolatok kialakítása folytán kezeljük az Ön adatait, amennyiben az AdatkezelÅ‘vel szerzÅ‘déses jogviszonyban Ön, mint kapcsolattartó van megjelölve, és hozzá személyes adatai is megadásra kerültek, valamint amennyiben Ön lép kapcsolatba az info@hungarofeder.hu e-mail címen velünk.

 

Adatkezelés jogalapja és célja

 

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a kapcsolat kialakítása és fenntartásához fűzÅ‘dÅ‘ jogos érdek.

Az adatkezelés megkezdése elÅ‘tt érdekmérlegelési tesztet végeztünk és megállapítottuk, hogy az adatok kezelése ésszerűen várható, más módon a kapcsolat fenntartása nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán lenne fenntartható, és a kezelt adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik, amely miatt az adatkezelés arányban áll az adatkezelés céljával, valamint az adatkezeléshez fűzÅ‘dÅ‘ kapcsolattartói érdekekkel.

 

Adatkezelés idÅ‘tartama

Adatait az üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat alapjául szolgáló dokumentum megÅ‘rzésének idÅ‘tartama alatt kezeljük, kivéve, ha Ön már nem kapcsolattartó az üzleti partnerünknél, ez esetben a kapcsolattartói adatokat frissítjük.

1.5 Streaming szolgáltatón keresztüli adatkezelés

 

Amennyiben Ön streaming szolgáltatáson keresztül veszi igénybe a honlapon található tartalmat, akkor a streaming szolgáltató által kezelt adatok vonatkozásában AdatkezelÅ‘ a felelÅ‘sségét kizárja, figyelemmel arra, hogy Érintettre nem a honlapon keresztül történÅ‘ adatkezelés valósul meg.

 

1.6 AdatkezelÅ‘ által megrendezésre kerülÅ‘ rendezvényeken történÅ‘ adatkezelés

Adatkezelési estkör leírása, kezelt adatok köre

AdatkezelÅ‘ rendezvényeket szervez, mely rendezvényeken AdatkezelÅ‘ ÖnrÅ‘l fényképet, videófelvételt, hangfelvételt készíthet, melyeket az Ön hozzájárulásával készít és az Ön hozzájárulásának megfelelÅ‘en kezel, használ fel, így teszi azt/azokat közzé a www.paplandepo.hu a www.hungarofeder.hu weboldalain és/vagy a Paplandepo közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán.

 

Adatkezelés jogalapja és célja

 

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, mely a rendezvényen való részvétellel valósul meg.

 

Adatkezelés idÅ‘tartama

Önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

 1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés idÅ‘tartamán belül Önt a Rendelet elÅ‘írásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az AdatkezelÅ‘nek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet AdatkezelÅ‘ egyébként is kezel ÖnrÅ‘l), valamint az AdatkezelÅ‘ email fiókjában elérhetÅ‘ek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt idÅ‘tartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésÅ‘bb 30 napon belül válaszolja meg AdatkezelÅ‘.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkbÅ‘l töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy az AdatkezelÅ‘tÅ‘l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következÅ‘ információkról az AdatkezelÅ‘ tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az ÖnrÅ‘l kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekrÅ‘l vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat AdatkezelÅ‘ közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett idÅ‘tartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idÅ‘tartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az AdatkezelÅ‘tÅ‘l az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem ÖntÅ‘l gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhetÅ‘ információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényérÅ‘l (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthetÅ‘ információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentÅ‘séggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenÅ‘rzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén AdatkezelÅ‘ méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést AdatkezelÅ‘ úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követÅ‘en emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére AdatkezelÅ‘ késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére AdatkezelÅ‘ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idÅ‘tartamra vonatkozik, amely lehetÅ‘vé teszi, hogy AdatkezelÅ‘ ellenÅ‘rizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • AdatkezelÅ‘nek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények elÅ‘terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de AdatkezelÅ‘ jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy AdatkezelÅ‘ jogos indokai elsÅ‘bbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elÅ‘terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébÅ‘l lehet kezelni.

AdatkezelÅ‘ az adatkezelés korlátozásának feloldásáról elÅ‘zetesen (legalább a korlátozás feloldását megelÅ‘zÅ‘ 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy AdatkezelÅ‘ indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybÅ‘l azokat AdatkezelÅ‘ gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsÅ‘bbséget élvezÅ‘ jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat AdatkezelÅ‘ jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az AdatkezelÅ‘re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elÅ‘írt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az AdatkezelÅ‘ bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az ÖnrÅ‘l kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhetÅ‘ technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelÅ‘ más adatkezelÅ‘ket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését elÅ‘író, az adatkezelÅ‘re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megÅ‘rzését jogszabály írja elÅ‘), illetve közérdekbÅ‘l vagy az adatkezelÅ‘re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények elÅ‘terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha AdatkezelÅ‘nek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben AdatkezelÅ‘ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítÅ‘ erejű jogos okok indokolják, amelyek elsÅ‘bbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elÅ‘terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje AdatkezelÅ‘tÅ‘l, hogy az Ön által az AdatkezelÅ‘ részére megadott adatokat kér-e, amit AdatkezelÅ‘ xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az AdatkezelÅ‘ az adatokat ebben a formában más adatkezelÅ‘ számára továbbítsa.

Jogorvoslati lehetÅ‘ségek

Amennyiben Ön szerint az AdatkezelÅ‘ megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az AdatkezelÅ‘ nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az AdatkezelÅ‘vel szemben polgári pert indíthat illetékes törvényszék elÅ‘tt.

 1. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belsÅ‘ szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerbÅ‘l, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekrÅ‘l nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülÅ‘ incidensekrÅ‘l tájékoztatjuk Önt.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Az AdatkezelÅ‘ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintÅ‘ módon módosítsa. Ön a módosítás hatálybalépését követÅ‘ honlap használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az AdatkezelÅ‘ a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérÅ‘ célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelÅ‘zÅ‘en tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának idÅ‘tartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az idÅ‘tartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az AdatkezelÅ‘tÅ‘l az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerzÅ‘déses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerzÅ‘déses kötelezettségen alapul vagy szerzÅ‘dés kötésének elÅ‘feltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényérÅ‘l (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthetÅ‘ információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentÅ‘séggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Az adatkezelés csak ezt követÅ‘en kezdÅ‘dhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.


PAPLANDEPO.hutelefon: +3620/9 891 135 | +3620/9 219 679
e-mail: info@paplandepo.hu
web: www.paplandepo.hu
cím: 4235 Biri, Bessenyei út 1.
MSBT.hu design